memang satria betul lelaki ini..tunduk King cobra penunggu hutan bambu macam tu jerrr

Loading...

Panji melakukan pengamatan langsung di habitat king cobra untuk melihat dan mengetahui populasi serta kesehatannya
memang satria betul lelaki ini..tunduk King cobra penunggu hutan bambu macam tu jerrr

Loading...